TË REJAT E FUNDIT

 

GO GREEN ALBANIA

 

Go Green Albania” është Konferenca që zhvilloi Rinia e Gjelbër në ditët e para të qershorit.
Kjo Konferencë u zhvillua në kuadër të riorganizimit të Rinisë së Gjelbër për t’iu përgjigjur më së miri sfidave mjedisore dhe politike. Mjedisi dhe politika mjedisore do të jenë dy shtyllat që do të përcaktojnë drejtimin e ri të kësaj organizate

Lexo më shumë...

 

 

5 QERSHORI

 

Kjo datë u caktua nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së, me synim shtimin e vetëdijes mjedisore, nxitjen e veprimit individual në këtë drejtim dhe tërheqjes së vëmendjen së politikës ndaj çështjeve mjedisore.

Çështjet mjedisore janë sfida jonë kryesore. Ne duhet të kontribuojmë të gjithë në përmirësimin e situatës mjedisore në vend. Mbrojtja e burimeve natyrore dhe biodiversitetit, shtimi i sipërfaqeve të gjelbëra, ulja e niveleve të ndotjes, manaxhimi i mbetjeve, zvoglimi i emetimeve...

 

Lexo më shumë...

 

VIZIONI I PARTISË SË GJELBËR

 

Vizioni i Partisë së Gjelbër është për një shoqëri të qëndrueshme ekologjike dhe sociale ku ndërgjegjshmëria, solidariteti dhe liria bashkohen.

1. Liria dhe Demokracia

Liria
Vizioni ynë është një Shqipëri që siguron liritë individuale, të drejtat dhe jetën private të qytetarëve të saj. Ne duam të sigurohemi se liria, demokracia dhe barazia do të jenë themelet e shtetit tonë të së drejtës...

Lexo më shumë...

Partnerët tanë